Poradnik

Kiedy niezbędna jest wycinka drzew?

Założenia stworzone z różnych gatunków roślin ulegają w pewnym zakresie samoregulacji. Często jednak nie jest to wystarczające, aby zapewnić prawidłowy rozwój całego założenia oraz bezpieczeństwo turystów, uczestników ruchu drogowego i przechodniów. Częściowa wycinka drzew jest zatem nieodzownym elementem dbania o elementy zielone.

Sposób pielęgnowania przestrzeni i zapewnienia bezpieczeństwa

Regularna wycinka niektórych gałęzi jest istotna ze względu na bezpieczeństwo i wygląd przestrzeni miejskiej i prywatnej. Dzikie drzewa, nie poddawane procesom pielęgnacyjnym mogą stać się siedliskami różnych chorób, które przenieść się mogą na inne rośliny. Również zbyt szeroko rozrośnięte korony mogą stać się przeszkodą, gdyż zacieniają powierzchnię pod sobą, przez co dolne partie zieleni nie otrzymują wystarczającej ilości światła słonecznego.

 

Praca dla wykwalifikowanych fachowców

Aby mieć pewność, że wycinanie poszczególnych gałęzi będzie przeprowadzone bezpiecznie, zawsze powinno się powierzyć je profesjonalnej ekipie. Każdy jej członek musi posiadać uprawnienia do pracy na wysokości oraz niezbędne doświadczenie. Wyspecjalizowane firmy mają także na stanie sprzęt, który pozwoli im uniknąć wielu różnych zagrożeń. Standardem podczas pielęgnacji drzew jest pełne zabezpieczanie terenu i wykorzystanie profesjonalnych narzędzi oraz podnośników. Odpowiednie wyposażenie to jednak nie wszystko, gdyż łatwo jest uszkodzić roślinę, doprowadzając do choroby lub nawet obumierania niektórych gałęzi lub w ekstremalnych przypadkach, całego organizmu. Dopiero fachowo przeprowadzona ekspertyza może poinformować nas o konieczności rozpoczęcia cięcia odmładzającego, sanitarnego bądź formującego.

 

Konieczne zabiegi pielęgnacyjne

Systematyczna wycinka drzew powinna być traktowana jako zabiegi konieczne do utrzymania zieleni w dobrym stanie. Dzięki niej możemy zapewnić najwyższą wydajność ekosystemu oraz bezpieczeństwo osób i zwierząt korzystających z niego. Każda sucha gałąź czy liść pokryty ciemnymi plamami powinny być dla gospodarza terenu sygnałem, że czym prędzej należy zająć się uszkodzonym drzewem. Niezwykle ważne jest wtedy zaangażowanie wykwalifikowanych ekip, które wykonają niezbędne prace na wysokości, usuwając problem u źródła.

Powrót