Poradnik

Czy można wyciąć każde drzewo - potrzebne zgody

Wiele osób chcąc budować dom bądź stworzyć estetyczne założenia, biorąc pod uwagę jedynie określone gatunki. Czasem jest więc wymagana wycinka niektórych drzew, aby zrobić miejsce dla innych lub w zagospodarować przestrzeń w zupełnie odmienny sposób. Nie zawsze jednak usunięcie nadmiaru zieleni jest możliwe, gdyż rośliny wymagać będą odpowiednich zezwoleń, jeżeli osiągnęły już konkretny rozmiar.

Przygotowanie do przeprowadzenia prac

Przed rozpoczęciem planowanych prac zawsze należy zmierzyć obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią i zidentyfikować gatunek, do jakiego należy konkretna roślina. Wycinka drzew może być przeprowadzona bez przeszkód pod warunkiem, że nie osiągnęły jeszcze konkretnych wymiarów:

  • 80 cm obwodu pnia w przypadku klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, wierzby oraz topoli

  • 65 cm dla robinii akacjowej, kasztanowca zwyczajnego, a także platanu klonolistnego

  • 50 cm dla pozostałych gatunków.

Rośliny grubsze niż wskazane powyżej mogą wymagać konkretnych zezwoleń. Postępowanie urzędowe przebiega różnie w zależności od tego, czy na danej nieruchomości prowadzimy działalność gospodarczą czy nie.

 

Usuwanie roślin bez związku z działalnością gospodarczą

W przypadku potrzeby usunięcia drzewa bez związku z działalnością gospodarczą, wycinka nie wymaga zezwolenia. Należy jednak uważać, gdyż w tym celu zawsze należy zgłosić chęć wykonania takich robót do odpowiedniego organu – prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Dopiero uzyskanie tzw. “milczącej zgody” - braku sprzeciwu - jest uznawane za akceptację założonego zamiaru. W przypadku drzewa na terenie zabytkowym, zgłoszenie takie należy skierować do Konserwatora Zabytków. Nie podajemy w nim powodu naszego zamiaru wycięcia rośliny.

 

Działalność gospodarcza – potrzebne zezwolenie!

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zawsze należy uzyskać zezwolenie przed przeprowadzeniem wycinki drzew o obwodzie większym niż podany wyżej. Wniosek o nie kierujemy do podanych wyżej organów, podając w nim takie informacje, jak nazwa i siedziba firmy, tytuł prawny do władania nieruchomością, gatunek rośliny do usunięcia, obwód pnia 130 cm nad ziemią, miejsce i planowaną datę usunięci rośliny oraz powód. Następnie powinniśmy spodziewać się wizyty urzędnika, który dokona dokładnych oględzin i określi, czy możemy legalnie usunąć je z naszej działki. Jeśli posiadają Państwo pytania dotyczące tematu, zapraszamy do kontaktu. Nasi fachowcy chętnie wyjaśnią różne, ważne kwestie.

Powrót